ආයෝජන කළමනාකරණ සිංහලෙන්


බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ NPG කමිටුව ( Nayakenz Professional Guide ) මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ආයෝජන කළමනාකරණ සිංහලෙන් ඔන්ලයින් වැඩමුළුව නොවැම්බර් මස 27 වැනි සෙනසුරාදා දින රාත්‍රී 7.00 ට ආරම්භ වේ.
ඒ සඳහා සම්බන්ද වීමට බලාපොරොත්තු වන ඔබ පහත WhatsApp කණ්ඩායමට එක්වන්න. සියලුම වැදගත් දැන්වීම් WhatsApp සමූහය හරහා බෙදා ගැනේ.
https://chat.whatsapp.com/CwKAwyNW6kCGph7cut9E9h

1. පොහොසත්කම යනු කුමක්ද ?
2. පොහොසත් විය යුත්තේ ඇයි ?
3. පොහොසොතුන් දුප්පතුන් අතර වෙනස?
4. Investing සහ ඉතිරි කිරීම් අතරින් වඩා හොඳ කුමක් ද ?
6. Invest කල යුත්තේ කෙසේ ද?
7. Invest කල යුතු දේවල්/තැන් මොනවද ?
8. stock market එකේ ඉන්වෙස්ට් කිරීම
9. Real estate වල ඉන්වෙස්ට් කිරීම
10. පියවර දහයක් ඔස්සේ මෙය සිදුරකරන ආකාරය
ආදී කරුණු රැසක් ඔස්සේ සහ ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ඔස්සේ ලබාගත් දැනුම ලබා ගැනීමට, මෙමගින් ඔබට ඉඩ සැලසේ.