2024 වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම සහ නිලවර්ණය

ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ 2024 වාර්ෂික මහා සභා ර .. read more 3 Mar 05:25 PM


ආදි ශිෂ්‍ය අනුග්‍රහය යටතේ 2024 වසර සදහා 6 වසර සිසුන් ඇතුළත් කිරීම.

ආදි ශිෂ්‍ය අනුග්‍රහය යටතේ 2024 වසර සදහා 6 .. read more 11 Jan 07:11 PM


Requst for Quotations - School building renovation project

Under Principal Mr. Kasun Gunarathas leadership, The Bandaranayake College OBA is initiating a schoo .. read more 6 Dec 12:51 AM


Congratulations!

We’re all so proud of your results, massive congratulations and well done! .. read more 2 Dec 12:14 AM


105 වැනි සංවත්සරය

අප විද්‍යාලයීය 105 වැනි සංවත්සරය යෙදෙන 2 .. read more 18 Sep 11:40 PM


Obituary Notice

Regret to inform the demise of former school teacher( 70s), Mrs. Ruupaa Amarasinghe , remains lie at .. read more 25 Aug 09:21 AM


NPG Nayakanz Professional Guide

We are delighted to announce the successful conclusion of the Career Development Workshop held at Ba .. read more 15 Aug 10:58 AM


NPG 2023

ඉස්කෝලේන් අවුට් උනා දැන් මොකද කරන්න ඔ .. read more 28 Jul 10:49 PM


සියලුම වසර කණ්ඩායම් සහ ආදි කණ්ඩායම් නියෝජිත වරුනි

ඔබ සියලු දෙනා මේ වන විටත් දැනුවත්ව ඇති .. read more 19 Jul 01:41 AM


Congratulations

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 19 වන ගුවන් හම .. read more 29 Jun 01:14 AM


ඉරාන් චම්පික ද සිල්වා ගුරුපියාණෙනි ඔබට පිදෙන නායක උපහාරයයි

විසල් නායක නෞකාව හට වීය ඔබ මහරු කප්පිත .. read more 29 Jun 01:11 AMObituary Notice

.. read more 5 Feb 09:47 PM


Obituary Notice | Mr. Alwin Walgama (එල්වින් සර්)

Retired School Master Mr. Alwin Walgama (එල්වින් සර්) has passed away. Remains .. read more 31 Oct 12:28 AMNPG කමිටුවට එක්වන්නට ඇරයුම්

.. read more 5 Nov 11:14 AM


සොයුරණි, ඔබ ලද ජයග්‍රහණයට, අපගේ උණුසුම් සුබපැතුම්...

2020 රාජ්‍ය සාහිත්‍යය සම්මාන උළෙලේ හොදම .. read more 10 Sep 10:23 PM


NPG – Session 10

පාසලෙන් අත් පොත් තබා
ජාත්‍යන්තරය ද .. read more 8 Jul 10:58 PM


උසස් පෙළ හපනුන්ට ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය වෙතින් Laptop පරිගණක

ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයීය අභිමාන .. read more 22 Sep 10:19 PM


Condragulations to Mr. Udeni Rajapaksha

ආදි බණ්ඩාරනායක උදේනි රාජපක්ෂ මහතා ශ් .. read more 14 Jun 09:09 PM